Relationsterapi

Jag erbjuder även parterapi och är utbildad imagoterapeut .  
IMAGO relationsterapi är en av de mest framgångsrika teknikerna för par, men en metod som jag har funnit fungerar utmärkt även i konflikter mellan syskon, förälder-barn
och arbetskamrater. 

Jag har erfarenhet av att arbeta med kulturkonfilkter mellan par.​

Ca tre gånger kan ibland räcka för att klargöra och hitta nya vägar ur konflikter.

IMAGO är det latinska ordet för bild. I vårt sökande efter en partner styrs vi av en inre omedveten bild. Bilden är sammansatt av tidiga erfarenheter, känslor och föreställningar från barndomen, som har utvecklats i samspel med våra nära och mest betydelsefulla omsorgspersoner. Det sätt på vilket våra föräldrar bemötte våra behov, varje glädje eller smärta, varje händelse under barndomen har gjort ett avtryck i oss som vi alltid försöker jämföra med när vi söker en passande partner. Vi söker vår ”imago-match”. Det vi oundvikligen finner är en partner som själv har sår, frustrationer och ouppfyllda behov. Bara med den skillnaden att vår partner försökt hantera livets utmaningar på ett annat sätt, med en annan omedveten strategi.

Vill du läsa mer om imago, gå in på www.imagoforeningen.se

Imago Relationsterapi (IRT) utvecklades under 1980-talet av det amerikanska psykologparet Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt. Idag praktiseras metoden av omkring 2000 terapeuter i mer än 20 länder.

Problem och konflikter är en del av ett parförhållande. Vi kan önska att de inte fanns, men bara en djupare förståelse av vad som händer i en relation hjälper oss vidare. Det grundläggande arbetssättet i IRT är ”den medvetna dialogen”. Genom att verkligen vara i kontakt och lyssna målmedvetet på vår partner skapar vi trygghet och passion. Känsloblockeringar kan lösas upp och gamla destruktiva livsstrategier överges. Ett utrymme för utveckling och förändring skapas och vår längtan efter kärlek kan börja uppfyllas.