Terapi

Samtalet är grunden. Men därutöver använder jag mig med förkärlek av visualiseringar och övningar som går förbi eller bortom språket dvs  allt detta jag studerat, praktiserat och tror på efter mina långa utbildningar.

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut samt certifierad av Institutet för Symboldrama /Visualiserande Psykoterapi. Jag tar också emot par, ( se under fliken relationsterapi.) Vilken väg vi går och vilka metoder jag kommer använda mig av i mötet med dig beror på vem du är och var i livet du befinner dig.

Några av de inriktningar som jag arbetar med...

Psykosyntesterapi - en psykologi med själ och vilja

Vi har en historia som format oss på gott och ont. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte tjänar oss längre och växa som individer.
Vi är större än våra sår och begränsningar. Bortom försvaren spirar möjligheter. Viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

Inom psykosyntesen finns ett andligt perspektiv som handlar om att utveckla sin potential och finna sin plats i världen. Att finna en uppgift som berikar både mig och på något sätt tjänar andra människor.
Frågor av karaktären ”Var det här allt?” ”Rymmer inte mitt liv något mer?”, kan bli början till en resa och ett sökande efter en fördjupad mening.

Källa:PsykosyntesAkademin

Symboldrama

Jag har funnit de fördjupade visualiseringar som symboldrama erbjuder vara till stor hjälp när det gäller att återuppleva och bearbeta händelser som ligger djupt förborgade långt tillbaka i tiden. Händelser som gör sig påminda i svårförståeliga, känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär och/eller problem i relationer. I symboldramat ges möjlighet att på ett symboliskt plan möta och på ett nytt sätt handskas med svårigheter och konflikter.

Med mig terapeuten som följeslagare gör du en vandring i ditt inre landskap.

Själen tänker aldrig utan en bild
Aristoteles

Den viktigaste driften hos människan är sökandet efter det egna självet och dess potential.

Roberto Assagioli , grundaren av psykosyntesen

Symboldrama  är att man inte bara återupplever minnena utan även får chansen att redigera dem, med terapeutens hjälp. Genom att stötta det lilla barnet i de svåra situationer som uppkommer genomlever man minnet på en tryggare nivå.
Hjärnan tolkar dramat som en verklig upplevelse och sparar minnet i denna nya och ljusare version.
Symboldrama är en metod som når djupare än till människans intellektuella förståelse och insikt.

 Marta Cullberg Weston